tiem banh lala - duong ba trac

Tiệm Bánh LaLa - Dương Bá Trạc

Chưa có đánh giá (0 Riviu)
Địa chỉ: 290C Dương Bá Trạc, Quận 8, Phường 1, Hồ Chí Minh
Điện thoại: 0852073347

Địa điểm chưa có hình ảnh

Hãy viết riviu và đóng góp thêm hình ảnh cho địa điểm này nhé.

Riviu từ cộng đồng (0)

Địa điểm này chưa có riviu

Thông tin chung

Tải app