thu tuong - quan com nieu

Thu Tường - Quán Cơm Niêu

Chưa có đánh giá (0 Riviu)
Địa chỉ: 38 Lý Tự Trọng, P. Hợp Giang, Phường Duyệt Trung, Thành phố Cao Bằng, Cao Bằng

Địa điểm chưa có hình ảnh

Hãy viết riviu và đóng góp thêm hình ảnh cho địa điểm này nhé.

Riviu từ cộng đồng ()

Thông tin chung

Tải app