the temple - nha hang mon hue

The Temple - Nhà Hàng Món Huế

Chưa có đánh giá (0 Riviu)
Địa chỉ: 5 Chu Văn An, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế
Điện thoại: (054) 3 830 716

Địa điểm chưa có hình ảnh

Hãy viết riviu và đóng góp thêm hình ảnh cho địa điểm này nhé.

Riviu từ cộng đồng (0)

Địa điểm này chưa có riviu

Thông tin chung

Tải app