the fresh - rau ma dau xanh sua dua

The Fresh - Rau Má Đậu Xanh Sữa Dừa

Ẩm thực

Chưa có đánh giá (0 Riviu)
Địa chỉ: 46 Lưu Nhân Chú, P. 5, Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh
Giá tiền: 12.000VND - 15.000VND

Địa điểm chưa có hình ảnh

Hãy viết riviu và đóng góp thêm hình ảnh cho địa điểm này nhé.

Riviu từ cộng đồng (0)

Địa điểm này chưa có riviu

Thông tin chung

Tải app