the crab shack - nha hang hai san

The Crab Shack - Nhà Hàng Hải Sản

open_time.png Giờ hoạt động: 10:00h - 22:00h
address.png 11B Lê Quý Đôn, Quận 3
Đánh giá địa điểm