the coffee house - kdt sai dong

The Coffee House - KĐT Sài Đồng

Ẩm thực

Chưa có đánh giá (0 Riviu)
Địa chỉ: 24 N01A KĐT Sài Đồng, Phường Gia Thụy, Quận Long Biên, Hà Nội

Địa điểm chưa có hình ảnh

Hãy viết riviu và đóng góp thêm hình ảnh cho địa điểm này nhé.

Riviu từ cộng đồng (0)

Địa điểm này chưa có riviu

Thông tin chung

Tải app