the bar tea - tra sua

The Bar Tea - Trà Sữa

Chưa có đánh giá (0 Riviu)
Địa chỉ: G43 Nguyễn Phúc Nguyên, Phường Bình Hưng, Thành phố Phan Thiết, Bình Thuận

Địa điểm chưa có hình ảnh

Hãy viết riviu và đóng góp thêm hình ảnh cho địa điểm này nhé.

Riviu từ cộng đồng (0)

Địa điểm này chưa có riviu

Thông tin chung

Tải app