the alley - tra sua dai loan - nguyen tri phuong

The Alley - Trà Sữa Đài Loan - Nguyễn Tri Phương

Ẩm thực

Chưa có đánh giá (0 Riviu)
Địa chỉ: 533 Nguyễn Tri Phương, Quận 1, Hồ Chí Minh
Điện thoại: 02866864400

Địa điểm chưa có hình ảnh

Hãy viết riviu và đóng góp thêm hình ảnh cho địa điểm này nhé.

Riviu từ cộng đồng (0)

Địa điểm này chưa có riviu

Thông tin chung

Tải app