thao ha hotel

Thao Ha Hotel

Chưa có đánh giá (0 Riviu)
Địa chỉ: 115 Nguyễn Đình Chiểu, Thành phố Phan Thiết, Bình Thuận
Điện thoại: +84 62 3741 679

Địa điểm chưa có hình ảnh

Hãy viết riviu và đóng góp thêm hình ảnh cho địa điểm này nhé.

Riviu từ cộng đồng (0)

Địa điểm này chưa có riviu

Thông tin chung

Tải app