thao - bo la lot & bun thit nuong chay

Thảo - Bò Lá Lốt & Bún Thịt Nướng Chay

Chưa có đánh giá (0 Riviu)
Địa chỉ: 292 Đường Phan Xích Long, Quận Phú Nhuận, Phường 2, Hồ Chí Minh
Điện thoại: 0704550176

Địa điểm chưa có hình ảnh

Hãy viết riviu và đóng góp thêm hình ảnh cho địa điểm này nhé.

Riviu từ cộng đồng (0)

Địa điểm này chưa có riviu

Thông tin chung

Tải app