thanh nhat cafe

Thanh Nhật Cafe

Chưa có đánh giá (0 Riviu)
Địa chỉ: 20 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Thành phố Trà Vinh, Trà Vinh
Điện thoại: (074) 3 863 200

Địa điểm chưa có hình ảnh

Hãy viết riviu và đóng góp thêm hình ảnh cho địa điểm này nhé.

Riviu từ cộng đồng (0)

Địa điểm này chưa có riviu

Thông tin chung

Tải app