Liên Hệ
thanh hai restaurant

Thanh Hải Restaurant

Chưa có đánh giá (0 Riviu)
Địa chỉ: 144 Lê Hồng Phong, Thành phố Vinh, Nghệ An
Điện thoại: +84 38 6266 856

Địa điểm chưa có hình ảnh

Hãy viết riviu và đóng góp thêm hình ảnh cho địa điểm này nhé.

Riviu từ cộng đồng (0)

Địa điểm này chưa có riviu

Thông tin chung

Tải app