thanh hai - bun bo hue

Thanh Hải - Bún Bò Huế

Chưa có đánh giá (0 Riviu)
Địa chỉ: 50 Văn Cao, Quận Tân Phú, Hồ Chí Minh
Điện thoại: 01203 668 686

Địa điểm chưa có hình ảnh

Hãy viết riviu và đóng góp thêm hình ảnh cho địa điểm này nhé.

Riviu từ cộng đồng (0)

Địa điểm này chưa có riviu

Thông tin chung

Tải app