teeny pizza - cua bac

Teeny Pizza - Cửa Bắc

Chưa có đánh giá (0 Riviu)
Địa chỉ: 43 Cửa Bắc, Quận Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: (04) 62 954 043 - 0983 625 283

Địa điểm chưa có hình ảnh

Hãy viết riviu và đóng góp thêm hình ảnh cho địa điểm này nhé.

Riviu từ cộng đồng (0)

Địa điểm này chưa có riviu

Thông tin chung

Tải app