tea time express - xuan hong

Tea Time Express - Xuân Hồng

Ẩm thực

Chưa có đánh giá (0 Riviu)
Địa chỉ: 18 Xuân Hồng, Quận 1, Hồ Chí Minh
Điện thoại: 02839118109

Địa điểm chưa có hình ảnh

Hãy viết riviu và đóng góp thêm hình ảnh cho địa điểm này nhé.

Riviu từ cộng đồng (0)

Địa điểm này chưa có riviu

Thông tin chung

Tải app