tay phuong cafe

Tây Phương Cafe

Chưa có đánh giá (0 Riviu)
Địa chỉ: 29 Hoàng Văn Thái, Quận Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: (04) 35 630 231

Địa điểm chưa có hình ảnh

Hãy viết riviu và đóng góp thêm hình ảnh cho địa điểm này nhé.

Riviu từ cộng đồng (0)

Địa điểm này chưa có riviu

Thông tin chung

Tải app