taro boba - milk tea & smoothie

Taro Boba - Milk Tea & Smoothie

Ẩm thực

Chưa có đánh giá (0 Riviu)
Địa chỉ: 26 Tăng Nhơn Phú, Phước Long B, Q.9, TP.HCM, Việt Nam
Điện thoại: 1900 636 091

Địa điểm chưa có hình ảnh

Hãy viết riviu và đóng góp thêm hình ảnh cho địa điểm này nhé.

Riviu từ cộng đồng ()

Thông tin chung

Tải app