tam xuyén - xien nuóng sapa

Tâm Xuyến - Xiên Nướng Sapa

Chưa có đánh giá (0 Riviu)
Địa chỉ: Cổng Sau Khu Khách Sạn Công Đoàn, Thị trấn Sa Pa, Huyện Sa Pa, Lào Cai

Địa điểm chưa có hình ảnh

Hãy viết riviu và đóng góp thêm hình ảnh cho địa điểm này nhé.

Riviu từ cộng đồng (0)

Địa điểm này chưa có riviu

Thông tin chung

Tải app