tako taro - japanese street food - tran hung dao

Tako Taro - Japanese Street Food - Trần Hưng Đạo

Chưa có đánh giá (0 Riviu)
Địa chỉ: 20 Trần Hưng Đạo, Phường Bình Hàn, Thành phố Hải Dương, Hải Dương

Địa điểm chưa có hình ảnh

Hãy viết riviu và đóng góp thêm hình ảnh cho địa điểm này nhé.

Riviu từ cộng đồng (0)

Địa điểm này chưa có riviu

Thông tin chung

Tải app