take away - cafe & tra sua

Take Away - Cafe & Trà Sữa

Ẩm thực

Chưa có đánh giá (0 Riviu)
Địa chỉ: 208 Hồ Văn Long, Quận Bình Tân, Hồ Chí Minh

Địa điểm chưa có hình ảnh

Hãy viết riviu và đóng góp thêm hình ảnh cho địa điểm này nhé.

Riviu từ cộng đồng ()

Thông tin chung

Tải app