tai phu - dac san hue

Tài Phú - Đặc Sản Huế

Chưa có đánh giá (0 Riviu)
Địa chỉ: 2 Điện Biên Phủ, P. Vĩnh Ninh, Phường An Cựu, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế

Địa điểm chưa có hình ảnh

Hãy viết riviu và đóng góp thêm hình ảnh cho địa điểm này nhé.

Riviu từ cộng đồng (0)

Địa điểm này chưa có riviu

Thông tin chung

Tải app