starbucks coffee - pearl plaza

Starbucks Coffee - Pearl Plaza

Ẩm thực

4.0 /5 điểm (1 đánh giá)
Địa chỉ: Pearl Plaza, 561A Điện Biên Phủ, Phường 25, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Điện thoại: 1900 636 091
starbucks coffee - pearl plaza
starbucks coffee - pearl plaza
starbucks coffee - pearl plaza
starbucks coffee - pearl plaza
starbucks coffee - pearl plaza

Riviu từ cộng đồng ()

Thông tin chung

Tải app