solo icafe

Solo Icafé

Chưa có đánh giá (0 Riviu)
Địa chỉ: 58 Chợ Tre, Phường Châu Khê, Thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh

Địa điểm chưa có hình ảnh

Hãy viết riviu và đóng góp thêm hình ảnh cho địa điểm này nhé.

Riviu từ cộng đồng (0)

Địa điểm này chưa có riviu

Thông tin chung

Tải app