Liên Hệ
sky view bar - cafe - restaurant song thuong

Sky View Bar - Cafe - Restaurant Sông Thương

Chưa có đánh giá (0 Riviu)
Địa chỉ: 1 Hùng Vương, Thành phố Bắc Giang, Bắc Giang
Điện thoại: +84 240 2240 408

Địa điểm chưa có hình ảnh

Hãy viết riviu và đóng góp thêm hình ảnh cho địa điểm này nhé.

Riviu từ cộng đồng (0)

Địa điểm này chưa có riviu

Thông tin chung

Tải app