sinh song hong

Sinh Sông Hồng

Chưa có đánh giá (0 Riviu)
Địa chỉ: 19 Lô 3B Lê Hồng Phong, Quận Ngô Quyền, Hải Phòng
Điện thoại: 0913 302 666

Địa điểm chưa có hình ảnh

Hãy viết riviu và đóng góp thêm hình ảnh cho địa điểm này nhé.

Riviu từ cộng đồng (0)

Địa điểm này chưa có riviu

Thông tin chung

Tải app