seven cafe - cau buou

Seven Cafe - Cầu Bươu

Ẩm thực

Chưa có đánh giá (0 Riviu)
Địa chỉ: 77A Ngõ 8, Cầu Bươu, Tả Thanh Oai, Thanh Trì, Phường 04, Huyện Thanh Trì, Hà Nội
Điện thoại: 1900 636 091

Địa điểm chưa có hình ảnh

Hãy viết riviu và đóng góp thêm hình ảnh cho địa điểm này nhé.

Riviu từ cộng đồng (0)

Địa điểm này chưa có riviu

Thông tin chung

Tải app