sai gon givral bakery - le loi

Sài Gòn Givral Bakery - Lê Lợi

Chưa có đánh giá (0 Riviu)
Địa chỉ: 36 Lê Lợi, Quận 1, Hồ Chí Minh
Điện thoại: (08) 38 292 747 - (08) 35 210 481

Địa điểm chưa có hình ảnh

Hãy viết riviu và đóng góp thêm hình ảnh cho địa điểm này nhé.

Riviu từ cộng đồng (0)

Địa điểm này chưa có riviu

Thông tin chung

Tải app