s&b spaghetti & beefsteak

S&B Spaghetti & Beefsteak

Ẩm thực

Chưa có đánh giá (0 Riviu)
Địa chỉ: 62a Nguyễn Sơn, Phường Phú Thọ Hòa, Quận Tân Phú, Hồ Chí Minh
Điện thoại: 0917477374

Địa điểm chưa có hình ảnh

Hãy viết riviu và đóng góp thêm hình ảnh cho địa điểm này nhé.

Riviu từ cộng đồng (0)

Địa điểm này chưa có riviu

Thông tin chung

Tải app