[𝒟𝒶 ℒ𝒶𝓉] Rừng thông Phạm Hồng Thái

Rừng Thông ở Đà Lạt không thiếu, chủ yếu là nó xa xa và vắng vẻ quá hà. Hai đứa lủi thủi lao đại vào niềm tin với chị gg lần nữa. Thế là thấy con đường Phạm Hồng Thái đầy thông luôn. Đường khá ít xe, tấp vô đại cũng chụp được nha. Chủ yếu canh góc này nọ thôi chớ chụp đẹp là ra hình nghệ thuật nghe thôi. Tay nghề chụp của hai đứa mình chỉ có bấy nhiêu nên không thể chụp đẹp lên nữa, nhưng cũng khá ưng nếu cho qua vài app chỉnh màu và xoá dây điện, là ra ngay mấy bức sống ảo ngay nha. Nói chớ con tui đẹp gái lắm ớ, mẫu xinh chụp gì cũng xinh nè.
người yêu thích