Liên Hệ
rita italian

Rita Italian

Chưa có đánh giá (0 Riviu)
Địa chỉ: 189C Cống Quỳnh, Quận 1, Hồ Chí Minh
Điện thoại: (08) 39 256 110

Địa điểm chưa có hình ảnh

Hãy viết riviu và đóng góp thêm hình ảnh cho địa điểm này nhé.

Riviu từ cộng đồng (0)

Địa điểm này chưa có riviu

Thông tin chung

Tải app