Liên Hệ
rita cafe

Rita Cafe

Chưa có đánh giá (0 Riviu)
Địa chỉ: Nguyễn Thị Minh Khai - Sân Bay, Phường 1, Thành phố Trà Vinh, Trà Vinh

Địa điểm chưa có hình ảnh

Hãy viết riviu và đóng góp thêm hình ảnh cho địa điểm này nhé.

Riviu từ cộng đồng (0)

Địa điểm này chưa có riviu

Thông tin chung

Tải app