rainbow cafe

RainBow Cafe

Chưa có đánh giá (0 Riviu)
Địa chỉ: 56 Ngô Gia Tự, Quận Hải An, Hải Phòng
Điện thoại: 0989 383 599

Địa điểm chưa có hình ảnh

Hãy viết riviu và đóng góp thêm hình ảnh cho địa điểm này nhé.

Riviu từ cộng đồng (0)

Địa điểm này chưa có riviu

Thông tin chung

Tải app