quan son - nhau binh dan

Quán Sơn - Nhậu Bình Dân

Chưa có đánh giá (0 Riviu)
Địa chỉ: Ngã 3 Núi Thành - Trưng Nữ Vương, Phường Bình Hiên, Quận Hải Châu, Đà Nẵng

Địa điểm chưa có hình ảnh

Hãy viết riviu và đóng góp thêm hình ảnh cho địa điểm này nhé.

Riviu từ cộng đồng ()

Thông tin chung

Tải app