quan nhau thu thuy

Quán Nhậu Thu Thủy

Chưa có đánh giá (0 Riviu)
Địa chỉ: 43 Đinh Núp, Phường An Khê, Quận Thanh Khê, Đà Nẵng

Địa điểm chưa có hình ảnh

Hãy viết riviu và đóng góp thêm hình ảnh cho địa điểm này nhé.

Riviu từ cộng đồng (0)

Địa điểm này chưa có riviu

Thông tin chung

Tải app