quan kem trang tien - huyen quang

Quán Kem Tràng Tiền - Huyền Quang

Chưa có đánh giá (0 Riviu)
Địa chỉ: 62 Huyền Quang, Thành phố Bắc Ninh, Bắc Ninh
Điện thoại: +84 94 999 35 78

Địa điểm chưa có hình ảnh

Hãy viết riviu và đóng góp thêm hình ảnh cho địa điểm này nhé.

Riviu từ cộng đồng (0)

Địa điểm này chưa có riviu

Thông tin chung

Tải app