Liên Hệ
quan com thinh phat

Quán cơm Thịnh Phát

Chưa có đánh giá (0 Riviu)
Địa chỉ: 37 Trương Vĩnh Ký, Quận Tân Phú, Hồ Chí Minh
Điện thoại: (08) 62 678 204

Địa điểm chưa có hình ảnh

Hãy viết riviu và đóng góp thêm hình ảnh cho địa điểm này nhé.

Riviu từ cộng đồng (0)

Địa điểm này chưa có riviu

Thông tin chung

Tải app