quan com - pho truong son

Quán Cơm - Phở Trường Sơn

Chưa có đánh giá (0 Riviu)
Địa chỉ: Quốc Lộ 10, Thành phố Nam Định, Nam Định
Điện thoại: +84 350 8601 814

Địa điểm chưa có hình ảnh

Hãy viết riviu và đóng góp thêm hình ảnh cho địa điểm này nhé.

Riviu từ cộng đồng (0)

Địa điểm này chưa có riviu

Thông tin chung

Tải app