quan com chay chan thien my

Quán Cơm Chay Chân Thiện Mỹ

Chưa có đánh giá (0 Riviu)
Địa chỉ: 68 Ngô Quyền, Thành phố Sóc Trăng, Sóc Trăng
Điện thoại: +84 79 2244 815

Địa điểm chưa có hình ảnh

Hãy viết riviu và đóng góp thêm hình ảnh cho địa điểm này nhé.

Riviu từ cộng đồng (0)

Địa điểm này chưa có riviu

Thông tin chung

Tải app