quan com binh dan 38

Quán Cơm Bình Dân 38

Chưa có đánh giá (0 Riviu)
Địa chỉ: 38, Thành phố Phan Thiết, Bình Thuận
Điện thoại: +84 62 6528 465

Địa điểm chưa có hình ảnh

Hãy viết riviu và đóng góp thêm hình ảnh cho địa điểm này nhé.

Riviu từ cộng đồng (0)

Địa điểm này chưa có riviu

Thông tin chung

Tải app