quan com binh dan

Quán Cơm Bình Dân

Chưa có đánh giá (0 Riviu)
Địa chỉ: 34 Hồng Quang, Thành phố Hải Dương, Hải Dương
Điện thoại: 1900 636 091
Giá tiền: 15.000VND - 20.000VND

Địa điểm chưa có hình ảnh

Hãy viết riviu và đóng góp thêm hình ảnh cho địa điểm này nhé.

Riviu từ cộng đồng (0)

Địa điểm này chưa có riviu

Thông tin chung

Tải app