Liên Hệ
quan com 14

Quán Cơm 14

Chưa có đánh giá (0 Riviu)
Địa chỉ: 14 K1 Võ Đình Sâm, Thành phố Sóc Trăng, Sóc Trăng
Điện thoại: (079) 3 825 344

Địa điểm chưa có hình ảnh

Hãy viết riviu và đóng góp thêm hình ảnh cho địa điểm này nhé.

Riviu từ cộng đồng (0)

Địa điểm này chưa có riviu

Thông tin chung

Tải app