quan com 08

Quán Cơm 08

Chưa có đánh giá (0 Riviu)
Địa chỉ: 8 Hoàng Hoa Thám, P. Tân Chính, Phường Tân Chính, Quận Thanh Khê, Đà Nẵng

Địa điểm chưa có hình ảnh

Hãy viết riviu và đóng góp thêm hình ảnh cho địa điểm này nhé.

Riviu từ cộng đồng (0)

Địa điểm này chưa có riviu

Thông tin chung

Tải app