quan bun bo hue

Quán Bún Bò Huế

Chưa có đánh giá (0 Riviu)
Địa chỉ: 47 V.l. Lê Nin, Thành phố Vinh, Nghệ An
Điện thoại: +84 97 751 44 98

Địa điểm chưa có hình ảnh

Hãy viết riviu và đóng góp thêm hình ảnh cho địa điểm này nhé.

Riviu từ cộng đồng (0)

Địa điểm này chưa có riviu

Thông tin chung

Tải app