quan ba nam - che & giai khat

Quán Bà Năm - Chè & Giải Khát

Chưa có đánh giá (0 Riviu)
Địa chỉ: 223A Trường Chinh, Phường 1, Thành phố Tuy Hoà, Phú Yên

Địa điểm chưa có hình ảnh

Hãy viết riviu và đóng góp thêm hình ảnh cho địa điểm này nhé.

Riviu từ cộng đồng (0)

Địa điểm này chưa có riviu

Thông tin chung

Tải app