quan 74 - bun cha & banh cuon bac

Quán 74 - Bún Chả & Bánh Cuốn Bắc

Chưa có đánh giá (0 Riviu)
Địa chỉ: 74 Hai Bà Trưng, Phường Bắc Lý, Thành Phố Đồng Hới, Quảng Bình

Địa điểm chưa có hình ảnh

Hãy viết riviu và đóng góp thêm hình ảnh cho địa điểm này nhé.

Riviu từ cộng đồng (0)

Địa điểm này chưa có riviu

Thông tin chung

Tải app