Liên Hệ
quan 157 - hu tieu sa dec

Quán 157 - Hủ TIếu Sa Đéc

Chưa có đánh giá (0 Riviu)
Địa chỉ: 157 Vạn Kiếp, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
Điện thoại: 1900 636 091

Địa điểm chưa có hình ảnh

Hãy viết riviu và đóng góp thêm hình ảnh cho địa điểm này nhé.

Riviu từ cộng đồng (0)

Địa điểm này chưa có riviu

Thông tin chung

Tải app