quán com cay maon - duòng só 100 bình thói

Quán Cơm Cây Mận - Đường Số 100 Bình Thới

Ẩm thực

Chưa có đánh giá (0 Riviu)
Địa chỉ: 120 Đường Số 100 Bình Thới, P. 14, Quận 11, Hồ Chí Minh
Giá tiền: 17.000VND - 25.000VND

Địa điểm chưa có hình ảnh

Hãy viết riviu và đóng góp thêm hình ảnh cho địa điểm này nhé.

Riviu từ cộng đồng (0)

Địa điểm này chưa có riviu

Thông tin chung

Tải app