1/1

' ĂN GÌ CŨNG ĐƯỢC

"Người yêu nói ăn gì cũng được thì ăn cái này nhé. - Ông nào như tôi không, lúc yêu nhau hỏi e ăn gì là y như rằng: ' ĂN GÌ CŨNG ĐƯỢC Tôi dắt ngay đi ăn bún đậu mắm tôm nhé. :v :V"

heart.png share.png
597 lượt xem bài viết