1/3

Hủ tiếu mì thịt bằm ,ly 😂.

Có xúc xích ở trong nữa 😁. Mà vị thì không hợp khẩu vị với mình, mình thấy không ngon lắm 😂😂😂😂. Để ăn mì ly cay cay ngon hơn nè 😀

heart.png share.png
403 lượt xem bài viết