pizza take away - au duong lan

Pizza Take Away - Âu Dương Lân

Ẩm thực

Chưa có đánh giá (0 Riviu)
Địa chỉ: 148 Âu Dương Lân, P. 3, Quận 8, Hồ Chí Minh
Giá tiền: 10.000VND - 40.000VND

Địa điểm chưa có hình ảnh

Hãy viết riviu và đóng góp thêm hình ảnh cho địa điểm này nhé.

Riviu từ cộng đồng ()

Thông tin chung

Tải app